Text

Ledning/Företagsledning:

Stf. varuhuschef på IKEA varuhusen i Uppsala och Kungens Kurva Stockholm. Varuhuset i Stockholm var då IKEA världens största varuhus i både omsättning och yta. Under mina 3 år där utvecklade vi varuhusets alla flöden; ex. kund–, varu- och ekonomiflöden, från något som skulle kunna ha betecknats som kaos till god ordning.

Var aktiv medlem i IKEA’s Globala Transport organisations ledningsgrupp under 4 år där vi utvecklade godsflöden, medarbetare, verksamhet och system support i hela IKEA världen. Ansvarade för Business Support.

Var ansvarig för den administrativa och logistiska uppbyggnaden av IKEA:s nystartade retail verksamhet i Finland.


Arbetsledning/projektledning:

Har under minst 20 års tid lett personal i olika former. Den största gruppen var 150 personer i IKEA varuhuset Kungens Kurva.


Under min logistikperiod på IKEA lett både ett globalt kommunikationsprojekt att få ihop IKEA:s information om gods i rörelse, samt en satsning på att öka varutillgången på de cirka halva miljarden broschyrer IKEA distribuerade över hela världen årligen.

Var under cirka 4 år affärsansvarig för det informationssystem som höll ihop hela IKEA:s varudistribution, ungefär varor motsvarande en miljon 20” containrar.


Personal och utveckling:

Som chef för personaladministration varuhus inom Åhlénsgruppen, ansvarade jag både för rekrytering av unga blivande chefer i ett antal rekryteringsprogram. Jag deltog även som en aktiv part i de program som ledde till att de nyrekryterade uppnådde sina chefpositioner.

Under denna tid fusionerades, och på vissa orter avvecklades, ett stort antal varuhus. I detta arbete ansvarade jag för förhandlingar med de fackliga organisationerna, vilket ledde till att jag enligt vår arbetsgivareorganisation ”blev en av de bättre i Sverige att hantera Lagen om anställningsskydd”.

Under senare år har jag lett ett antal internationella utvecklingsgrupper, för att förbereda och utveckla deltagarna i sin ledarroll och planera sin framtid. Uppskattningsvis har jag hittills coachat ett 50-tal medarbetare med över 10 olika nationaliteter.


Övrigt:

Har jobbat mycket med min egen utveckling under dessa år i form av olika utbildningar och terapi former.

Har ett stort intresse vad som driver människor och hur vi utvecklas, hur vi på bästa sätt kan höja motivationen och ytterligare förbättra den verksamhet vi är involverade i.

Har ett aktivt hälso- och miljöintresse, där jag på många olika vägar håller mig uppdaterad

Går just nu ett program för att utveckla mig till ICF (International Coach Federation) Certifierad Coach.

Har fem barn i åldrarna 16-35 år som förstås berett mig stor glädje och gett mig många ovärderliga erfarenheter

Har genom både privata resor och tjänsteresor mött många olika människor och upplevt många kulturer över hela världen. Erfarenhet från boende och arbete i Finland och Holland.

Till StartsidanPersonlig_Coach_-_valkommen.html

Meriter

Vad andra sagt

Så här kan det gå till

Meriter

Kontakt