Vi jobbar i grupp, det kan vara en sammanhållen arbetsgrupp från en avdelning eller ett företag, såväl som en ”öppen” grupp från olika avdelningar eller organisationer. En ideal grupp består av 6-8 deltagare. Vi fokuserar på syfte och mål - varför vi träffas och vad vi vill uppnå.

Då talar vi om deltagarnas individuella mål vad hon/han vill göra, som t ex vidare karriär i företaget, hur bli en bättre chef/ledare eller en bättre specialist/medarbetare och hur hon/han kan påverka sin situation. I en sammanhållen arbetsgrupp fokuserar vi också på vad företaget/gruppen vill uppnå, som t ex resultat/måluppfyllelse, samarbete eller vad som är aktuellt.


Vi träffas ett antal heldagspass under 6-10 månader och ett upplägg kan fokusera på följande frågor:

Var är jag/vi idag? Vart vill vi/jag nå – vad har jag/vi för vision? Hur gör jag/vi för att komma dit? Hur vet jag/vi att vi kommit dit?


Arbetet i grupperna baseras på coachingteknik, där alla deltagarna lär sig en grundläggande teknik för detta och arbetet utgår ifrån att alla coachar/stöttar varandra.


Vad jag hittills upplevt är den kraftfulla utvecklingen varje deltagare känner i sin egen självkänsla, självförtroende och arbetsglädje. Detta i sin tur ger ökade förutsättningar för ett bättre resultat för företaget.

I den här metoden tar deltagarna ett helhetsgrepp på sin egen utveckling baserat på sina styrkor och sin egen vision och målbild om sitt privat- och yrkesliv. Vi ser hur detta kan supporta gruppens/företagets mål – och vice versa. Resultatet blir oerhört kraftfullt med företag och medarbetare i tät samverkan.

Till StartsidanPersonlig_Coach_-_valkommen.html

Meriter

Vad andra sagt

Så här kan det gå till

Så här kan det gå till

Individuell Coaching i grupp

– en väg till kraftfull utveckling

Kontakt